Thorleif Thorleifsson

Shippingkjendiser invaderer softwareselskap

– Jeg brenner for at folk skal kunne bruke kompetansen sin fullt ut og slutte å bruke tid på kjedelige oppgaver, sier Kristin Omholt-Jensen, som er gründer og adm. direktør i Maritme Optima.

Etter å ha startet og solgt to teknologibedrifter sammen med sin partner, Pål-Robert Engnæs, er hun nå tilbake for fullt i shippingbransjen igjen.

– Etter kartlegging av bransjens bruk av software fant jeg i 2018 ut at softwaren var den samme som jeg brukte da jeg jobbet i shipping for ti år siden. Manuell punching var fortsatt en stor del av hverdagen og jeg var ikke i tvil om at det måtte være mulig å utvikle en ny og brukervennlig software som kunne hjelpe maritime bedrifter til å utløse sitt digitale potensial, sier Omholt-Jensen.

Starten var imidlertid av det trange slaget for Maritime Optima.

– Vi løp rett inn i to år med covidnedstengninger og vi mistet skaleringsevnen. Ingen ville si opp jobben sin for å starte i en startup. Samtidig forsvant brukerne til hjemmekontor og hadde mer enn nok med å håndtere andre problemer.

Shippingkjendiser

Omholt-Jensen fikk likevel napp hos Innovasjon Norge, og flere shippingkjendiser ønsker nå å være med på eiersiden. Blant aksjonærene finner vi blant annet de to tidligere John Fredriksen-toppene, Herman Billung og Christian Andersen, Ivar Myklebust i OMP Capital, toppsjefen i Exmar Shipping, Jens Ismar og den tidligere Pareto-toppen Petter Dragesund. FrP-er Ketil Solvik-Olsen er også inne på eiersiden.

PÅ EIERSIDEN: Herman Billung er en av shippingkjendisene som har investert i Maritime Optima. FOTO: FATV

– Så langt har gründerne og de ansatte investert 16 millioner kroner i selskapet og de andre investorene 36 millioner kroner. Basert på den siste emisjonen, som ble gjennomført i vår, er selskapet verdsatt til 150 millioner kroner, sier Omholt-Jensen.

Vannes ut

Omholt-Jensen eier fortsatt 25 prosent av aksjene i Maritime Optima, mens medgründer, Pål-Robert Engnæs, har en eierandel på 13 prosent.

– Vi blir utvannet etter hver emisjon og det kan nok ofte være slik at gründere mister store eierandeler for tidlig. For oss er det imidlertid et kvalitetsstempel å få inn høyt kvalifiserte shippingfolk på eiersiden.

Martime Optimas første produkt, ShipAtlas, ble lansert midt under pandemien. Ifølge Omholt-Jensen har softwaren i dag over 130.000 brukere og vokser med rundt 750 nye brukere hvert eneste døgn.

– ShipAtlas er nok den maritime softwaren som vokser raskest og er i dag i bruk i 190 land. Brukere er blant annet skipsmannskap, familiene deres, mannskapsagenter og vanlige forbrukere som for eksempel venter på en bil som befinner seg i et containerskip, sier hun.

Store underskudd

ShipAtlas har imidlertid så langt gitt relativt beskjedne inntekter for Maritime Optima. I fjor omsatte selskapet for 3,5 millioner kroner, mens resultatet på bunnlinjen endte på minus 8,8 millioner kroner. Nå har imidlertid selskapet lansert softwaren, ShipIntel, som i større grad enn ShipAtlas er myntet på profesjonelle shippingaktører.

– ShipIntel kommer i moduler. Her finner man høykvalitets AIS-informasjon som vi bygger moduler oppå. Vi har avtaler med satelittselskaper som Spire og Orbcomm og brukerne får tilgang til satellitt- og terrestrial-data som vi prosesserer og kartlegger. I tillegg bruker vi ML- og AI-algoritmer for å analysere historiske data og sanntidsdata for å forstå operasjonelle endringer i markedet bedre.

Vil ha norske investorer

Maritime Optima har akkurat startet å selge ShipIntel og er nå i full gang med å bygge opp en markeds- og salgsavdeling.

– Vi forventer å omsette for mellom 7 og 8 millioner kroner i 2023 og planen er at vi skal begynne å tjene penger fra første kvartal 2025. Vårt produkt er helt klart i verdenstoppen og mottakelsen blant brukerne har vært helt enorm.

Det er imidlertid tøff konkurranse i markedet og det er for tiden mye utenlandsk venture- og P/E-kapital som er interessert i maritime software.

– Jeg er ikke veldig begeistret for at det stort sett er amerikanske penger som konsoliderer denne bransjen. Vi er opptatt av å bygge et selskap i og fra Norge og vi ønsker primært å ha norske investorer på eiersiden. Som den stolte skipsfartsnasjonen vi er bør neste generasjons shippingselskaper bygges fra Norge, sier Kristin Omhol-Jensen.

Artikkelen var på trykk i finansavisen: Shippingkjendiser invaderer softwareselskap

Skrevet av Bjørn Henning Grandal

More popular posts

No items found.
See all posts
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.